Potrebujete ohladitev? Temperatura v jami: 8 °C    Spletna rezervacija

Zgodovina jame

Kratek povzetek najpomembnejših mejnikov

Lega

Obirske kapniške jame ležijo na območju občine Železna Kapla-Bela v masivu Ojstrc na planini Unterschärffler-Alpe, v nekoč cvetočem rudarskem revirju. Leta 1878 so rudarske hiše na Obirju po ukinitvi rudarstva prepustili sekciji Železne Kaple Avstrijskega turističnega kluba, in sicer kot gorsko kočo ter za vzpostavitev meteorološke postaje.

Ruda v masivu Ojstrc/Hochobir

Ojstrc je s svojimi 2141 metri najvišja gora Karavank. Tektonsko prelamljanje v tem pogorju je rudo (svinčevo in cinkovo) razkosalo, ter najdbo in odkopavanje močno otežilo. V okviru ogleda boste lahko tudi podrobno spoznali življenja rudarjev.

Prva vodenja

1903 so bile Obirske kapniške jame prvič omenjene v turističnih vodičih Železne Kaple. Že takrat so v manjšem obsegu potekala vodenja. Samo za turistične namene pa se je jama začela uporabljati šele leta 1987, z ustanovitvijo društva Obir-Tropfsteinhöhlen-Vereins pod taktirko Petra Haderlappa.

Dodajanje osvetljave in zvoka

1988 je bilo ustanovljeno društvo za gradnjo in obratovanje Obirskih jam – Obir-Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H, pod vodstvom vodje projekta Walterja Jerlicha. Tako so bile jame od leta 1991 naprej pripravljene za širso publiko. Različne inštalacije zvoka ter osvetljave so vsekakor prispevale svoj delež k atrakciji ter priljubljenosti jame.

Raziskovalna naprava za dolgoročno opazovanje jamske klime in hidrologije

Od leta 1998 je v delu, ki je zaprt za obiskovalce, nameščena naprava za raziskovanje s pomočjo katere pridobivajo pomembne podatke o dinamiki nastajanja kapnikov.

Nove multimedijske instalacije

2007 so bili v jamah nameščeni novi svetlobni, zvočni in vizualni učinki.

Audiovodiči

2013 so bili nabavljeni avdiovodiči v številčnejših jezikih

Agregat za tok v sili

2014 se je začela uporaba modernega agregata za tok v sili

Kronologija

1171: Verjetno najstarejše omembe rudarske dejavnosti na Ojstrcu (listina)
1696: Prvi dokumentiran dokaz o rudarstvu na Ojstrcu
1870: Odkritje Obirskih kapniških jam pri napredovanju v Markov rov
1989: Ustanovitev podjetja Obir-Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebsges. m. b. H. s strani vodje projekta Walterja Jerlicha.
1991: Uradno odprtje Obirskih kapniških jam za oglede; začetek vodenih ogledov (5. julij)
1999: Obiskal nas je 500.000. obiskovalec
2003: Izdelava obratovalnega načrta rudnika, s pomočjo katerega se urejajo vsi procesi v jamah
2004: Prva namestitev svetlobnih, zvočnih in vizualnih učinkov v jamah (osnova za HDTV-projekcijo)
2007: Namestitev prve HDTV-projekcije v jami na svetu
2012: Obiskal nas je milijonti obiskovalec
2013: Novi audiovodiči

Dodatne informacije

Še več zanimivih podatkov lahko preberete na povezavi Prenosi